Oralna hirurgija:

Oralna hirurgija nije tako odvojena grana stomatologije, kao što je opšta hirurgija odvojena od medicine, zato većina naših intervencija može da se uradi u stomatološkoj stolici, bez potrebe da se pacijent uspava.
Svaku intervenciju vršimo u lokalnoj anesteziji, a samo komplikovane slučajeve upućujemo kod specijaliste iz oralne hirurgije.
Ukratko o uslugama koje vršimo:

 • vađenje zuba (pod anestezijom kod dece i odraslih)
 • komplikovano vađenje zuba
 • uklanjanje zaostalih korenova
 • hirurško vađenje zuba
 • hirurško oslobađanje umnjaka radi olakšanja njihovog nicanja
 • hemi- i disekcija zuba (vađenje obolelog korena zuba, da bi se zdrav mogao iskoristiti u protetske svrhe)
 • hirurško zaustavljanje krvarenja
 • terapija alveolita
 • frenektomija (hirurško uklanjanje prejake vezice usne, da bih omogućili bolje sleganje proteze ili da bi se omogućilo ortodontsko zatvaranje dijasteme između dva gornja inciziva)
 
 • alveolotomija/alveoloplastika (hirurško izravnanje koštanih neravnina bezube vilice)
 
 • apikotomija/cistektomija (hirurško uklanjanje hronično zapaljenog vrha korena radi očuvanja zuba)
 
 • sinus plastika (hirurško zatvaranje komunikacije između usne duplje i sinusa koja je nastala po vađenju zuba)
 • hirurško uklanjanje manjih promena sluzokože
 • estetska korekcija mekih tkiva radi poboljšanja izgleda npr. gotove krunice
     
 • vođena koštana regeneracija (upotreba veštačke kosti i membrana radi nadoknađivanja izgubljene kosti)

 
 • implantacija (ugrađivanje veštačkog korena radi nadoknađivanja izgubljenog zuba)

 

HOME

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

srpskimagyarenglish
Zakazivanje Radno vreme Idi do sadržaja